Çagrı Merkezi
+1 800-460-1533

Amerika Ekonomisi

ABD, 320 milyonu aşan nüfusu ve 18 trilyon doları aşan GSYİH’si ile dünyanın en önemli pazarlarından biridir. Ülke, dünyanın en büyük ithalatçısı olma özelliğinin dışında, dünyanın en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı konumu ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yöneldiği bir hedef pazardır. ABD ekonomisi, dünya ekonomisini birebir etkileme gücüne sahip olması nedeniyle de dünyada önemli ve belirleyici bir ekonomidir. 

Dünya çapında serbest piyasa ekonomilerinin en büyük örneği olarak gösterilen ABD ekonomisinde, üretim ve hizmetlerin büyük bir bölümü özel sektör tarafından sağlanmakta ve tüketilmekte olup, dünya çapında kamunun ağırlığının bu kadar az olduğu başka bir ekonomi bulunmamaktadır. Hizmet sektörü GSMH’nin yaklaşık % 67’sini oluşturmaktadır. Sanayi sektörü teknoloji yoğun üretim yapısına sahiptir. Sivil ve askeri teknolojide lider konumda olan ABD, en önemli enerji üretici ve tüketicisi ülkeler arasındadır. Kaya gazı teknolojisinin yaygın kullanılmasıyla birlikte ABD, 2016 yılında ilk kez ham petrol ve LNG ihracatına başlamıştır. 

Vergi kesintileri ve sağlık harcamalarındaki artış ülkenin maliye ve para politikaları içinde önemli gündem konuları haline gelmiştir. ABD’nin 2008 yılında başgösteren küresel mali krizin olumsuz etkilerinden kurtulmaya başladığı ve ekonomisinin toparlanma sürecine girdiği görülmektedir.

Go to top